RJ Laser

LLLT- Laserpen

Unieke Low Level Laser ontwikkeld voor de behandeling van mucositis
 • Veilig, geen neveneffecten
 • Betrouwbaar en gemakkelijk te gebruiken toestel
 • Bevestigd door lokale en internationale universitaire studies
 • Reeds meer dan 75 referenties in de Benelux

Wenst u meer informatie over dit product?     

LLLT (Low Level Laser Therapy) is niet alleen in staat symptomen te behandelen maar gaat ook de wondheling bevorderen. Belichting met LLLT heeft zijn effect in de verschillende stadia van de wondheling namelijk in de fase van ontsteking, tijdens de proliferatie, de modellering en de maturatie fase. Dit effect treedt niet alleen op bij open oppervlakkige wonden, maar ook bij gesloten bindweefsel- of zachte weefsel letsels.

Een greep uit de effecten die dankzij LLLT bereikt worden: verhoogde infiltratie van leukocyten, verhoogde activiteit van de macrofagen, versterkte re-vascularisatie, verbetering van de proliferatie en verhoging van het aantal fibroblasten, …

De unieke pijnstillende eigenschappen van LLLT werden reeds in talrijke wetenschappelijke studies onderzocht en toch is het uiterst ingewikkelde proces nog steeds niet volledig doorgrond. De oorzaak hiervan is dat dit effect bereikt wordt door een complex geheel van lokale en systemische mechanismen waarbij enzymatische, chemische en fysische interventies gebeuren.

Enkele bekende effecten van LLLT zijn een verhoging van β – endorfineshet blokkeren van de depolarisatie van C-vezels waardoor pijnprikkels niet naar de hersenen gestuurd worden, een verhoogde NO productie e.a.

De unieke eigenschappen van LLLT worden reeds jaren toegepast bij de behandeling van mucositis bij patiënten die een chemokuur ondergaan. Gerenommeerde behandelcentra als het Institut Bordet, UCL. Cliniques Universitaires Saint-Luc, RU Gent e.a. beschouwen de LLLT als een waardevol instrument binnen deze en andere behandelingen.

LLLT is een veilige methode die reeds jaren in gebruik is, er zijn geen ongewenste neveneffecten, pijn of warmte. Zwangerschap, pacemakers e.d. vormen geen contra-indicatie. Bij kanker wordt LLLT toegepast voor de behandeling van neveneffecten van chemotherapie en radiotherapie zoals mucositis, dermatitis en hand-voet-syndroom.

Een te hoge hoeveelheid energie op een wonde zorgt voor een neutralisatie van het positieve effect, hier geldt dus niet hoe meer hoe beter! Gezonde weefsels worden echter niet beschadigd door te hoge dosages energie.

Na aankoop wordt steeds een opleiding voorzien.

Bekijk de handleiding  van Laserpen

 

 

Bekijk de werking van Laserpen

 

Low Level Laser Therapy of Softlasertherapie is een methode waarbij licht van het rode naar het infrarode bereik wordt toegepast op het weefsel om zo de cel- of weefselfuncties te beïnvloeden. De lichtenergie wordt gebruikt om een fotochemische of fotobiologische reactie te bereiken. Belangrijk bij het gebruik van LLLT (Low Level Laser Therapy) of Softlaser is de dosering van de energie die aan het weefsel wordt geleverd, als er onvoldoende energie wordt geleverd wordt er geen resultaat bereikt. Het protocol is dus uiterst belangrijk.

De behandeling met de Laserpen is pijnloos, niet-invasief en zonder neveneffecten.

 1. Pijnstillend effect als gevolg van de stimulatie van β-endorfines en bradykinines, verminderde C-fiber activiteit en verhoging van de pijngrens.
 2. De Softlaserbehandeling remt de productie van prostaglandinen en interleukines die in een anti-inflammatoire werking terechtkomen.
 3. De versnelde weefselregeneratie door verhoogde cellulaire activiteit & angiogenese is verantwoordelijk voor het effect van een snellere wondgenezing.
 4. Lagere kosten van de behandeling: geen ziekenhuisopname nodig als gevolg van uitdroging en ondervoeding alsook geen behoefte aan opioïden, vloeistoffen, parenterale voeding.
 5. Behandelingen hoeven niet te worden onderbroken of veranderd.

Dr. Gerry Ross aan het woord over een patiënt met immense pijnverlichting door LLLT

Grootte van de Laserpen

De grootte en de vorm van de Laserpen maken het een ideaal hulpmiddel voor behandelingen in de mondholte. Door de oplaadbare batterijen kan de Laserpen enkele uren onafhankelijk van het elektriciteitsnet gebruikt worden. In combinatie met de speciaal ontwikkelde wegwerphulzen kan de Laserpen gemakkelijk worden gebruikt om meerdere patiënten achtereenvolgens te behandelen, zelfs als ze in isolatie worden bewaard.

 

Keuze van de parameters

We ontwikkelden een laserspecifiek behandelingsprotocol voor orale mucositis, aangepast aan de ervaringen van artsen in het veld. Het niveau van de energie die volgens dit protocol moet worden toegediend, komt perfect overeen met de parameters die op het apparaat kunnen worden gekozen. Dit maakt het een zeer eenvoudig instrument om te gebruiken met een zeer korte leercurve voor de behandelaar.

 • Veilig, geen neveneffecten
 • Betrouwbaar en gemakkelijk te gebruiken toestel
 • Onderbouwd door internationale universitaire studies

Low Level Laser Therapy of Softlasertherapie is een methode waarbij licht van het rode naar het infrarode bereik wordt toegepast op het weefsel om zo de cel- of weefselfuncties te beïnvloeden. De lichtenergie wordt gebruikt om een fotochemische of fotobiologische reactie te bereiken. Belangrijk bij het gebruik van LLLT (Low Level Laser Therapy) of Softlaser is de dosering van de energie die aan het weefsel wordt geleverd, als er onvoldoende energie wordt geleverd wordt er geen resultaat bereikt. Het protocol is dus uiterst belangrijk.

De effecten van lasers op het weefsel worden vergeleken met bio-stimulatie:

– Stimuleert de productie van ATP (de brandstof- en energieopslag voor de cellen)
– Verhoogde collageensynthese
– Verhoogd actievermogen van zenuwcellen
– Verhoogde vorming van haarvaten door het vrijkomen van groeifactoren
– Verhoogde activiteit van leukocyten
– Transformatie van fibroblasten naar myofibroblasten
– Stimulatie van osteoblasten
– Stimulatie van osteoblasten
– Verhoogde lymfatische doorstroming die leidt tot een vermindering van het oedeem
– Preventie van de immuunrespons (vermindering van het vrijkomen van histamine, bradykinine, stof P en acetylcholine).