Shockwave

Shock Wave Therapie kende zijn eerst medische toepassing als niersteenverbrijzelaar. Sinds 1989 wordt het met aanzienlijk succes toegepast in verschillende universitaire ziekenhuizen voor de behandeling van niet- of slecht helende beenfracturen. In 1991 werd “Extracorporeal Shock Wave Therapy” (ESWT) voor het eerst gebruikt als een alternatief voor chirurgie in geval van calcificaties van de schouder en pijngevoel in de beenderen en pezen. Het is ook bijzonder geschikt voor patiënten met wonden zoals diabetische ulcera als aanvulling op de conventionele wondzorg. De laatste jaren wordt ESWT ook met succes ingezet bij het behandelen van spasticiteit na bv CVA.

Shockwave bij peesletstels

ESWT behandeling kan uitkomst bieden voor mensen met:

 • Epicondylitis radialis / ulnaris (tenniselleboog, golferselleboog)
 • Achillespeesontsteking
 • Trochanteritis (slijmbeursontsteking ter hoogte van de heup)
 • Chronische calcifiërende schouderpeesontsteking
 • Fasciitis plantaris (hielspoor)
 • Patellar tip syndrom (jumpers knee)
 • Pseudartrose (hand en voet)
 • Langzaam helende fracturen (hand en voet)

Hoog-energetische geluidsgolven worden gebruikt om het natuurlijke genezingsproces in overbelaste of verkalkende pezen op gang te brengen en te versterken. De shockgolven zetten aan tot bevordering van de doorbloeding ter hoogte van de insertie van de pees op het bot. De resultaten worden bereikt op 4 tot 6 weken volgend op de behandeling.

Er treedt eveneens een verbrijzeling op van kalk-depots (onmiddellijk of enkele weken na therapie)

Shockwave Therapie wordt toegepast in een dagkliniek, onder lokale verdoving. Een behandeling gebeurt éénmalig of met een maximum van drie sessies met een interval van ten minste 6 weken. Afhankelijk van de symptomen zal de arts het aantal en sterkte van de shock waves instellen. De duurtijd per behandeling is 5 tot 10 minuten. In het geval van pseudarthrose kan de behandeling één uur duren.

De beschreven therapie is succesvol in meer dan 70% van de gevallen. Slechts enkele dagen na de behandeling wordt een duidelijke pijnvermindering ondervonden.

Bij sommige patiënten kan het enkele weken duren vooraleer het herstel aanvat. De therapiesessie mag bij uitzondering herhaald worden om een optimaal resultaat te garanderen.

Therapeut voert Shockwave therapie uit op de schouder van een man voor pijnverlichting en behandeling van peesletsels.
Medisch professional behandelt een voetwonde met Shockwave therapie voor versneld herstel en wondgenezing.

Benieuwd naar de resultaten uitgevoerd in het UZ Brussel?

Shockwave in wondzorg

 • Diabetische ulcera
 • Arteriële ulcera
 • Veneuze ulcera
 • Gemengd ulcus
 • Decubitus
 • Diepe brandwonden
 • Post-traumatische wonden
 • Postoperatieve wondgenezing

In België lijdt +-8% van de bevolking aan diabetes. Tegen 2025 wordt verwacht dat dit verder zal oplopen tot 9,7%. De prevalentie van ulceratieve en/of infectieuze voetproblemen is 3 tot 15% van de mensen met diabetes type 2.

 • Verbeterde microcirculatie
 • Biologische respons van cellen
 • Inflammatoire werking
 • Macrofagen stimulatie
 • Synthese van endotheelcellen
 • De proliferatie van fibroblasten
 • Verbeterde zuurstof en toevoer van voedingsstoffen

Elke behandeling verloopt hetzelfde, zodat u en de patiënt perfect weten wat komt. Behalve het door u toegepast protocol qua wondreiniging :

 • 1 minuut om de dermaPACE in te stellen
 • Aanbrengen steriele gel op het wondoppervlak
 • 5 minuten de PACE Applicatie toepassen
 • Verwijder de gel van de wonde
 • Protocol nazorg van de wonde

Snellere wondsluitingresultaten na slechts enkele behandelingen, waardoor de kans op complicaties afneemt waarbij zowel patiënten, wondverzorgingsspecialisten als medewerkers actief in de zorg voordeel genieten.

ORTHOPACE ESWT

ORTHOPACE ESWT

Een realistisch alternatief voor chirurgie

Bent u geïnteresseerd in één van onze oplossingen, wenst u meer informatie of een vrijblijvend gesprek?

Ontdek ons volledig aanbod in orthopedie.

Recente wetenschappelijke artikels 

Momenteel nog geen wetenschappelijke artikels beschikbaar