Koeling na ingreep

Oedemen en inwendige bloedingen verstoren de toevoer van zuurstof en voedingsstoffen
aan het verwonde of eerder getraumatiseerde weefsel. Dit leidt tot verstoringen van
de bloedcirculatie en een oververhitting als gevolg van ontstekingen.

HILOTHERAPY® helpt deze symptomen te verminderen of te voorkomen en reduceert zo sterk de pijn en de noodzaak tot pijnstillende medicatie.

  • Juiste temperatuur voor elke behandeling
  • Pijnbestrijding met minder medicatie
  • Controle en vermindering van oedema en hematomen
  • Aanpak van chronische letsels en ontstekingen
  • Snellere mobiliteit
  • Gemakkelijk en tijdwinst voor verplegend personeel

Productwerking HILOTHERAPIE
Hilotherapie is een thermisch genezingsproces gebaseerd op: 

  • Het effect op het zuurstof metabolisme: Door oedeem en haemoraghie wordt het zuurstoftransport naar het weefsel verminderd. Een temperatuurverlaging met 10°C zorgt voor een verlaagd metabolisme en aldus ook een verminderde behoefte aan zuurstof, hierdoor is de zuurstoftoevoer voldoende voor regeneratie van de wonde.
  • Verwijderen van verontreinigende stoffen: Om de afvoer van verontreinigende stoffen via het lymfatisch systeem te waarborgen moet de temperatuur van het weefsel eveneens gekoeld worden, de temperatuur mag echter niet onder de 15°C komen om de lymfatische drainage niet te verhinderen.
  • Het effect op de vasculaire functies: Om een positief effect te krijgen op de veneuze en arteriële flow (door geforceerde vasculaire dilatatie) is een lokaal toegepaste zeer beperkte opwarming. Onmisbaar hierbij is een precieze temperatuurstijging tot 38°C en dit enkel in de onmiddellijke nabijheid van de wonde. Bij een temperatuur lager dan 10°C is geen metabolisme meer mogelijk, onder 5°C worden geen zenuwprikkels meer doorgegeven. Anderzijds is een temperatuur van 38,5°C reeds voldoende om een verhoogde kans op denaturatie van eiwitten te krijgen.

De werking van het systeem berust op een gesloten watercircuit waarvan de temperatuur door de gebruiker kan ingesteld worden. De ingestelde temperatuur wordt gedurende korte of lange tijd (uren of zelfs dagen) constant gehouden door het toestel.

 

Bekijk ons aanbod voor koeling na ingreep: 

Hilotherm Clinic

Hilotherm Clinic

Gecontroleerde koeling tegen postoperatieve pijn, oedeem en hematomen

Hilotherm PRO

Hilotherm PRO

Perfect gecontroleerde koudetherapie voor versnelde wondheling

BeMedico - Verdeler van innovatieve producten voor de medische professional

Hilotherm Homecare

Perfect gecontroleerde koudetherapie voor versnelde wondheling

LLLT- Laserpen

LLLT- Laserpen

Unieke Low Level Laser ontwikkeld voor de behandeling van mucositis

Bent u geïnteresseerd in één van onze producten, wenst u meer informatie of een vrijblijvend gesprek?

Benieuwd voor welke andere indicaties BeMedico oplossingen aanbiedt?

Recente wetenschappelijke artikels 

Geen wetenschappelijke artikels beschikbaar