Apneu en snurken

Slaapapneu is een slaapstoornis waarbij men tijdens het slapen minstens 10 seconden letterlijk geen lucht (a=geen, pneu=lucht) krijgt of de ademhaling ernstig verzwakt is.

Snurkgeluiden ontstaan door een vernauwing in de luchtweg in het traject tussen de ingang van de neus (neusgaten) en de stembanden. Bij snurken is er meestal sprake van een vernauwing achter de huig of het gebied in de keelholte áchter de tong. Soms is de neusholte te nauw, maar meestal zit het probleem dus lager. Door deze vernauwing ontstaat bij het inademen een onderdruk in de keel waardoor het zachte gehemelte met de huig, de tong en de wanden van de keelholte naar elkaar toe gezogen worden en gaan trillen; dit veroorzaakt het snurkgeluid. 

NightLase® therapie is een niet-invasieve, patiëntvriendelijke laserbehandeling om de kwaliteit van de slaap van een patiënt te verhogen. NightLase vermindert de effecten van slaapapneu en vermindert de amplitude van het snurken door middel van een zacht, laser-geïnduceerd aanspannend effect veroorzaakt door de samentrekking van collageen in het mondslijmvliesweefsel.

De NightLase behandeling is beschikbaar in ons lasergamma: 

LightWalker

LightWalker®

Bent u geïnteresseerd in één van onze lasers, wenst u meer informatie of een vrijblijvend gesprek?

Benieuwd voor welke andere indicaties BeMedico dentale lasers aanbiedt?

Recente wetenschappelijke artikels