Ekso Bionics

EKSO NR

Exoskeleton voor therapie en mobiliteit

Exoskeletons zijn een neurobionische harnassen met motoren en sensoren rond bekken en benen die mensen rechtop helpen staan en stappen. Patiënten die volledig of gedeeltelijk – al dan niet tijdelijk- verlamd zijn, revalideren sneller en verhogen er hun levenskwaliteit mee.

Wenst u meer informatie of wilt u dit product testen? Contacteer ons voor een vrijblijvende demo!   

Weer op eigen benen, sneller revalideren
Een Ekso NR-exoskeleton kan gebruikt worden door patiënten die verlamd zijn tot op C7-niveau, met gelijkaardige verlammingen van het onderlichaam, door MS, …. Het herhaalde stappatroon met de Ekso NR™ zorgt voor snellere revalidatie en levert ook positieve resultaten op bij patiënten met zware verlammingen.

Technologie uit de VS
Ekso NR™ is een product van het Amerikaanse pioniersbedrijf bedrijf Ekso Bionics dat intussen al tien jaar bestaat en een spin-off is van de Berkely universiteit in Californië.

Weer stappen met een tred
Ekso NR imiteert een natuurlijk gangpatroon met behulp van sensoren die motoren activeren en de patiënt zo stappen doen zetten. Een natuurlijke tred oefenen is belangrijk bij patiënten die een beroerte hebben gehad maar ook bij patiënten die in een rolstoel zitten.

Step Generator-software
De Ekso NR is uitgerust met Step Generator-software. Die berekent maar liefst 500 maal per seconde het gangpatroon en de heupzwaai die nodig is om vooruit te gaan. Het voorkomt dat de patiënt struikelt, zeker in het begin van een therapie waarbij het nog zoeken is naar een lichaamshouding om in evenwicht te blijven. In veel gevallen zijn en blijven krukken wel nodig als extra steun.

Sensoren en motoren
Een Ekso NR is uitgerust met sensoren die op twee manieren de bewegingsmotoren activeren: door de patiënt zelf, al naargelang die zijn gewicht weet te verplaatsen, of door een therapeutische begeleider die de Ekso NR bedient.

Voor verschillende maar niet alle patiënten
De Ekso NR is makkelijk aanpasbaar om per dag door verschillende patiënten te worden gebruikt. Er zijn ook extra in- en uitneembare steunpunten al naargelang de nood van de patiënten. Patiënten moeten wel sowieso tussen de 1m50 en 1m90 groot zijn, kunnen een bekkenbreedte hebben tot 46 cm en mogen niet meer dan 100 kilo wegen. Patiënten moeten ook medisch geschikt worden bevonden en mogelijk eerst andere oefeningen doen vooraleer ze in aanmerking komen.

Verschillende modi
De software van de Ekso NR maakt het mogelijk om het toestel volledig af te stellen op de toestand van de patiënt en de vorderingen die hij maakt: van volledig aangedreven door de Ekso NR tot een minimale ondersteuning. De Ekso NR geeft ook onmiddellijk feedback aan patiënt en therapeut zodat tijdens een sessie aanpassingen makkelijk kunnen en sneller vooruitgang wordt geboekt.

Voor veel types patiënten en hun doelstellingen
Ekso NR kan gebruikt worden bij verlammingen ten gevolge van beroerte, dwarslaesie tot op het niveau C7, ruggengraatletsels en neurologische aandoeningen. Zowel bij verlammingen die acuut zijn als bij chronische.

Stappen in stappen
Stappen met een Ekso NR gebeurt in stappen, sowieso onder begeleiding van een therapeut. Mondjesmaat beginnend en langzaam loslatend tot de patiënt – al naargelang zijn toestand – op eigen kracht weer kan stappen.

Meer levenskwaliteit
Ook voor patiënten die geen zicht op verbetering hebben op hun toestand kan de Ekso NR helpen om hun conditie op peil te houden. Rechtop bewegen voorkomt hart- en longproblemen, botontkalking en zitwonden en zorgt zo voor veel meer levenskwaliteit.

Minder zwaar voor therapeut
De Ekso NR verlicht het fysiek en belastende werk van de therapeut en voorkomt dat die teveel moet tillen en dragen.

TED talk met onderzoeker Dr. Karen Nolan:

“Er staat ons nog veel te wachten”
Pieter Van Mieghem zit in een rolstoel en kan niet stappen. En toch zet hij 1000 stappen per week: “Als het met evolutie van exoskeletons zo snel gaat als met die van auto’s, dan staat er ons nog veel te wachten.”

“Ik wil vooruit”
Ilse Van der Schoot loopt op krukken en gebruikt een robot om terug beter te kunnen stappen: “Ze zeggen wel dat ik maar kan behouden wat ik heb, maar ik wil vooruit.”

“Hoop doet leven en ondertussen zijn we goed bezig”
Bob Gillis zit in een rolstoel en kan niet stappen. En toch zet hij 2000 stappen per week: “Hoop doet leven en ondertussen zijn we goed bezig.”

“Elke stap is super”
Jolien Van Loy zit in een rolstoel en kan niet stappen. En toch zet ze 1000 stappen per week: “Elke stap is super.”  – VTM