Specialist in de kijker: endo-uroloog Dr. Tailly

Over de trends binnen de endo-urologie
BeMedico - Verdeler van innovatieve producten voor de medische professional

Dokter Thomas Tailly is reeds 6,5 jaar actief als endo-uroloog in het UZ Gent. “Ik ben voornamelijk bezig met pathologieën van nierstenen, ureter stenen, blaasstenen, vergrote prostaten en oppervlakkige blaastumoren.” Daarnaast is Dokter Tailly gespecialiseerd in urotheliale tumoren van de upper tract van het urinewegsysteem. Wij vroegen Dr. Tailly om zijn passie voor de job uit de doeken te doen en de trends binnen de endo-urologie te belichten.

De veelzijdigheid van mijn job houdt het leuk, fris en uitdagend.

Waarom heeft u voor uw vak in de endo-urologie gekozen?

Ik vind endo-urologie enorm interessant omdat je heel precies en minimaal invasief te werk moet gaan. De grootste incisies die worden gemaakt zijn ongeveer 1 cm groot, dat is heel klein. Deze manier van werken – als subdiscipline van urologie – maakt mijn job zo boeiend.

Het proces om een steen te verwijderen, klinkt op het eerste zicht rechtlijnig: je vindt de steen, je maakt hem kapot en je verwijdert hem. Wat mijn job nu zo interessant maakt, is dat elke steen anders is, elke casus vraagt om een andere aanpak. De steen kan bijvoorbeeld anders gesitueerd zijn, waardoor de behandeling al sowieso verschillend is. Soms moet je echografisch te werk gaan, andere keren fluoroscopisch. Je moet over heel wat vaardigheden beschikken om een steen efficiënt en veilig te kunnen verwijderen. De veelzijdigheid van mijn job houdt het leuk, fris en uitdagend.

Welk vak zou u uitgeoefend hebben indien u niet voor urologie had gekozen?

Als ik me niet in endo-urologie had gespecialiseerd, had ik waarschijnlijk voor radiologie of orthopedie gekozen.

Het is enorm dankbaar om kinderen steenvrij te maken.

BeMedico - Verdeler van innovatieve producten voor de medische professional
Binnen uw specialisatie komt u ook vaak in aanraking met kinderen. Waarin verschilt een kinderconsultatie van een volwassenen consultatie?

Kinderen maken inderdaad ook een belangrijk deel uit van mijn patiëntenbestand. Ik vind het persoonlijk erg leuk om met kinderen te mogen werken. Het is immers enorm dankbaar om kinderen steenvrij te maken. Beeld je maar eens een kind van één of twee jaar in, dat jij moet gaan opereren. Zo’n operatie vraagt nog meer focus, nog meer aandacht dan een volwassen behandeling, je moet uiterst gedetailleerd te werk gaan. Wanneer ik vervolgens die kinderen zie bewegen zonder pijn, geeft me dat dan ook enorm veel voldoening.

Waarom zou u een specialisatie in endo-urologie aanraden aan studenten geneeskunde?
Zoals ik eerder al aanhaalde zorgt mijn vak elke dag voor een uitdaging en is mijn job uiterst veelzijdig. Daarnaast krijg je als endo-uroloog te maken met een heel divers pubiek. Zowel baby’s, kinderen als volwassenen komen bij jou terecht, elk met een specifiek behandelpatroon. Ik kan mij oprecht niet herinneren wanneer ik ooit tegen mijn zin naar het werk ben gekomen.
BeMedico - Verdeler van innovatieve producten voor de medische professional

Ik kan mij oprecht niet herinneren wanneer ik ooit tegen mijn zin naar het werk ben gekomen.

Hoe kijkt u naar opleidingen binnen uw vakgebied?

Ik geloof enorm dat je beter kan presteren in de praktijk als je een beetje theoretische achtergrond hebt meegekregen. Vaak is het zo dat nieuwe technologieën pas voor de eerste keer getest worden rechtstreeks op een patiënt, zonder dat assistenten de technologie door en door kennen.

Juist daarom zet ik mij ook in om opleidingen te geven, zoals bijvoorbeeld in samenwerking met BeMedico en Dr. Peter Schatteman, om assistenten urologie wegwijs te maken in de wereld van de lasers die wij gebruiken. Aan de hand van hands-on modellen leren assistenten tijdens de opleiding om de theorie die ze meekregen meteen om te zetten in de praktijk. Wanneer assistenten vervolgens deze lasers moeten toepassen bij een patiënt, ervaren ze naar mijn mening minder stress en begrijpen ze de technologie veel beter.

Vaak is het zo dat nieuwe technologieën rechtstreeks op de patiënt worden getest. Ik geloof meer in een theoretische cursus met hands-on modellen om de technologie op voorhand goed te begrijpen.

Hoe ziet u de endo-urologie evolueren? Welke trends zullen zich volgens u manifesteren?

Endo-urologie is een enorm fascinerende en continue evoluerende discipline.  Ik denk dat er zo’n drie belangrijke trends te onderscheiden zijn binnen het vak.

Er is de laatste jaren enorm veel ingezet op de efficiëntie van behandelingen. Ik denk dan ook dat we daar bijna aan de limiet zitten.

BeMedico - Verdeler van innovatieve producten voor de medische professional
Behandelingen bereiken efficiëntie-limiet

Eerst en vooral is er de efficiëntie van de behandelingen. Ik denk dat er de laatste jaren erg veel is ingezet op de efficiëntie van lasers en het inzetten op miniaturisatie om stenen nog efficiënter en nauwkeuriger te gaan behandelen. Ik denk dan ook dat we daar bijna aan de limiet zitten. Deze geoptimaliseerde toepassingen zullen samen met al langer bestaande, bewezen technieken als flexibele ureteroscopie, extracorporele shockwave lithotripsie (ESWL) en percutane nephro litholapaxy deel gaan uitmaken van de vaste waarden binnen de endo-urologie.

Ergonomie van chirurgen

Naast efficiënte behandelingen denk ik dat een effectieve evolutie binnen de endo-urologie zich voornamelijk zal focussen op de ergonomie van de chirurg. Ik denk daarbij aan het efficiënter en lichter maken van materiaal en het werken via bluetooth en andere wireless systemen.

Een effectieve trend binnen de endo-urologie is volgens mij het implementeren van lichter materiaal, met de ergonomie van chirurgen in het achterhoofd.

Focus op preventie

Anderzijds vermoed ik dat men ook meer gaat focussen op de preventie van stenen via medicamenteuze behandelingen en dergelijke. Momenteel wordt daar al heel wat onderzoek naar gedaan.

Ik kijk er alleszins naar uit om de sector verder te zien evolueren. Het maakt mijn job alleen maar boeiender.

Efficiëntie, ergonomie en preventie zijn volgens Dr. Tailly de belangrijkste trends binnen de endo-urologie. Ontdek verder via www.bemedico.be/urologie hoe BeMedico hier haar steentje aan bijdraagt of net verwijdert.

Deel deze post op: 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.